B5  Pump/Oil Group                   95 Duo 300, ZX, Kraze & 96-97 DUO Boats

b5.gif (113263 bytes)